תקנון האתר

כללי

 1. ETF.co.il (להלן:"האתר") מנוהל ובבעלות ירון קאופמן (להלן:"הבעלים").
 2. השימוש באתר, הרשמה לניוזלטר, רישום לאתר ושימוש בכל שירות אחר המוצע על ידי האתר מהווה הסכמה לתקנון להלן.
 3. המילים "משתמשי האתר", "משתמש" או "משתמשים" המופיעות בתקנון זה מתייחסות לגולשים הנחשפים לאתר או לתכניו באמצעות רשת האינטרנט או באמצעי אחר, בין אם הם גולשים קבועים ו/או רשומים ו/או מזדמנים.
 4. המילים "צוות האתר" מתייחסות למנהלי האתר, עובדי האתר הקבועים ו/או הזמניים, עובדי הבעלים והפועלים מטעמו.
 5. תקנון האתר מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד ומתייחס גם לגברים וגם לנשים.

פרטיות המשתמשים

 1. הבעלים וצוות האתר פועלים באמצעים שונים, כמו למשל firewalls, להגן על פרטיות וחיסיון פרטי המשתמשים. עם זאת, קיימות עדויות ברחבי העולם ובמדינת ישראל לפריצה בזדון ושאינה בזדון למאגרי מידע של אתרי אינטרנט, באמצעות ניצול טכנולוגיות חדשניות ו/או הערמה על צוות האתר. מסיבות אלו, הבעלים אינו יכול ואינה מתחייב לכך שמידע שנמסר על ידי המשתמש באמצעות האתר לא ידלוף מחוץ לאתר ו/או יגיע לידי גורמים חיצוניים שיעשו בו שימוש, או יציגו אותו בציבור.
 2. המשתמש באתר אינו חייב למסור את פרטיו אישיים אלא אם הוא רוצה בכך.
 3. פרטי המשתמש, אם ימסרו על ידי המשתמש, ישמרו במאגרי הנתונים של הבעלים ועשויים לשמש למטרת יצירת קשר עם המשתמש, בין אם על ידי צוות האתר, החברה או כל צד שלישי אשר יוסמך לכך מטעם הבעלים. יצירת קשר עם המשתמש תיעשה, בין היתר, למטרות פרסום, שיווק, דיוור אלקטרוני, דיוור לכתובת המשתמש, סקרים סטטיסטיים, יידוע המשתמש על אירועים וכנסים וכיו"ב.
 4. האתר עושה שימוש בקבצים המשמשים לזיהוי משתמשים ואגירת נתונים לגביהם מסוג Cookie, זאת על מנת לזהות שימוש חוזר באתר על ידי המשתמש ולאסוף נתונים סטטיסטיים לגבי דפוסי הגלישה שלו באתר והתכנים אליהם הוא בוחר להיחשף באתר.
 5. הבעלים שומר נתונים לגבי כתובת ה- IP המזהה של המחשב ממנו מתחבר המשתמש לאתר.
 6. במקרה של העברת בעלות מלאה או חלקית, שומר לעצמו הבעלים את האפשרות להעביר את פרטי המשתמש לבעלים החדשים ו/או הנוספים.
 7. הבעלים יעביר את פרטיו האישיים של המשתמש, לרבות כתובת ה- IP המזהה של המחשב ממנו התחבר המשתמש לאתר, אם יידרש לעשות כן על ידי רשויות החוק המוסמכות במדינת ישראל.

תכנים שמקורם במשתמשים

 1. הבעלים וצוות האתר אינם אחראים על תכנים שמקורם במשתמש ועל כל נזק או הפסד שנגרמו כתוצאה מפרסומם באתר.
 2. הבעלים וצוות האתר עשויים לפסול תכנים שמקורם במשתמש, או למחקם אחרי פרסומם, על פי שיקול דעתם.
 3. משתמש המעוניין לפרסם תכנים באתר או להשתמש בשירותי האתר מתחייב:

א. לא להתחזות לכל אדם ו/או ישות אחרת, לרבות חברה.

ב. לא לפגוע בפרטיותו ו/או בשמו הטוב של אדם ו/או ישות אחרת, לרבות חברה.

ג. לא לפרסם תוכן או מידע בלתי חוקי, לרבות תכנים העומדים בניגוד להוראות הרשות לניירות ערך.

ד. לא לפרסם תוכן שיש בו כדי לפרסם מוצר/ שירות/ חברה/ מותג/ אתר אחר.

ה. לא לפרסם מידע כוזב, מוטה או מטעה.

ו. לא לפרסם תוכן פורנוגראפי ו/או גזעני ו/או עוין ו/או גס רוח.

ז. לא לפרסם תוכן שזכויות הקניין עליו הן של אדם ו/או ישות אחרת, לרבות חברה.

ח. לא להעלות או לפרסם קבצים ו/או שורות קוד שיש בהן כדי לפגוע בפעילותו התקינה והרגילה של האתר, בפעילותם התקינה של שרתי האתר, בפעילותם התקינה של מחשבי משתמשי האתר, בתכני האתר, בתכני המשתמשים.

ט. ליידע את צוות האתר על כל ניסיון להפר תקנות אלו על ידי משתמש אחר.

המשתמש מסכים כי הפרת תקנות אלו תגרור העברת פרטיו, לרבות פרטיו האישיים וכתובת ה- IP המזהה של המחשב ממנו פורסם תוכן המשתמש, לרשויות החוק המוסמכות במדינת ישראל, לרבות הרשות לניירות-ערך.

תכנים שמקורם בספקי תוכן או שותפי תוכן

 1. הבעלים עשוי ליצור שיתופי פעולה עם ספקי תוכן חיצוניים, או עם שותפי תוכן, לרבות משתמשי האתר, בחינם או תמורת תשלום.
 2. תוכן ו/או מידע שמקורם בספקי תוכן או שותפי תוכן או משתמשי האתר הנם באחריותם המלאה והבלעדית של האדם או הישות או החברה שהעבירה אותם לאתר או לצוות האתר.

הרשמה לאתר ו/ או לניוזלטר ו/או לשירותים אחרים המוצעים באתר

 1. השימוש באתר, הרשמה, קבלת לניוזלטר ושימוש בכל שירות אחר המוצע על ידי האתר, עשויים להיות כרוכים ברישום ו/ או בתשלום.
 2. אין להירשם לאתר יותר מפעם אחת.
 3. צוות האתר רשאי שלא לאשר או לבטל את אפשרות הרישום לאתר או שימוש באתר של המשתמש, על פי שיקול דעתו של צוות האתר.
 4. משתמש המעוניין בביטול הרשמתו לאתר ו/או לניוזלטר ו/או לכל שירות אחר המוצע על ידי האתר, יוכל לעשות כן בהודעה לתיבת הדואר האלקטרוני info@etf.co.il.
 5. תוכן ומידע שפורסמו על ידי המשתמש עד לבקשת הביטול לא ימחקו אחרי ביטול ההרשמה. הבעלים מבצע מעת לעת פעולות גיבוי למידע האגור במאגרי המידע של האתר. הבעלים אינו מתחייב למחוק את פרטיו האישיים של המשתמש מכל מאגרי המידע ההיסטוריים שלו בעקבות בקשת ביטול הרשמה.

שימוש במידע באתר על ידי המשתמש

 1. האתר מציע למשתמשי האתר תכנים מסוגים שונים שמקורם בצוות האתר ובמשתמשי האתר.
 2. הבעלים וצוות האתר אינם אחראיים לנכונות, עדכניות ודיוק תכני האתר והמידע המוצג בו, לרבות סקירות ניירות-ערך מכל סוג ונתונים כמותיים וסטטיסטיים. הבעלים וצוות האתר פועלים כדי להציע למשתמש מידע נכון, אך באתר עשויות ליפול ליקויים, שגיאות וטעויות.
 3. שימוש ו/או הסתמכות ב/על התוכן באתר, לרבות סקירות ניירות-ערך מכל סוג ונתונים כמותיים וסטטיסטיים, הנם באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש. הבעלים, צוות האתר, ספקי התוכן ושותפי התוכן אינם אחראיים לכל נזק או הפסד, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש בתכני האתר, שירותי האתר וכל מידע אחר המוצג בו, או לכל צד שלישי שעשה שימוש בהם.
 4. צוות האתר אינו כולל יועצי השקעות או מנהלי תיקי השקעות או משווקי מוצרי השקעה. אין לראות בתוכן האתר המלצה לקנייה או למכירה של ניירות-ערך או כל נכס שהוא. התוכן המוצע באתר למשתמשים אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
 5. צוות האתר והבעלים עשויים לקנות או למכור ניירות ערך ומוצרים פיננסיים המסוקרים באתר או מפורסמים באתר.
 6. הבעלים וצוות האתר אינם אחראים למידע ותכנים המופיעים באתרי אינטרנט אחרים אליהם קיימים קישורים באתר.

קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים והבעלות על כל קניין רוחני בתכני האתר, במידע ובשירותים המופיעים באתר הם בבעלות הבעלים.
 2. אין להעתיק, לתרגם, לפרסם, לשכתב, להציג בפומבי, או לתקצר את התוכן המופיע באתר או חלק ממנו, בכל אמצעי מדיה או דפוס או אמצעי העתקה אחר, ללא קבלת אישור מפורש בכתב ומראש מן הבעלים.

פרסום ותכנים מסחריים באתר

 1. באתר משולבות פרסומות מסחריות וכן תוכן מסחרי באמצעי מדיה אחרים כגון וידאו, קול, תמונות וטקסט. הפרסומות עשויות להיות קשורות ותלויות בתוכן האתר, התוכן הנצפה על ידי המשתמש ו/או דפוסי הגלישה של המשתמש.
 2. הבעלים וצוות האתר אינם אחראיים לתוכן הפרסומות, ואין לראות בפרסום או בתכנים מסחריים אחרים באתר משום המלצה על רכישת מוצרים ושירותים, לרבות שירותים פיננסיים וניירות-ערך מכל סוג.

שיפוי

 1. המשתמש מתחייב לשפות את הבעלים בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווחים, הוצאות, פגיעה בנתונים שיגרמו לה, לרבות הוצאות משפטיות ושכר עורך-דין , בשל תביעה ו/או דרישה לפיצוי ו/או לתשלום של צד שלישי, לרבות רשויות החוק המוסמכות במדינת ישראל, בגין תוכן ו/או מידע שמקורם במשתמש.
 2. המפרסם פרסומות באתר מתחייב לשפות את הבעלים בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווחים, הוצאות, פגיעה בנתונים שיגרמו לו, לרבות הוצאות משפטיות ושכר עורך-דין , בשל תביעה ו/או דרישה לפיצוי ו/או לתשלום של צד שלישי, לרבות רשויות החוק המוסמכות במדינת ישראל, בגין תוכן או מידע שמקורם במפרסם.

נושאים נוספים

 1. המשתמש מסכים לכך שבית המשפט בתל אביב הוא בעל סמכות שיפוט בלעדית בכל סכסוך או מחלוקת הנוגעת לאתר, בהתאם לחוקי מדינת ישראל. לא יתקיים שיפוט בנוגע לאתר מחוץ למדינת ישראל.
 2. המשתמש מודע לכך שהבעלים וצוות האתר עשויים לבצע מעת לעת, ללא הודעה מראש למשתמש, שינויים באתר, בשירותים המוצעים דרכו ובתקנון זה, לרבות הסבת שירותים שניתנו בחינם לשירותים בתשלום, ולהיפך.