S&P 500

מדד ה- S&P 500 מייצג את 500 החברות הגדולות ביותר הנסחרות בארה"ב לפי שווי שוק. המדד מתוכנן למדוד את ביצועי השוק האמריקאי והחברות הנכללות בו מייצוג את כל ענפי השוק. מדד זה נחשב למדד המוביל במדידת ביצועי החברות הגדולות (Large-Cap) בארה"ב ורוב מנהלי הכספים משתמשים בו. מדד ה- S&P 500 מכיל חברות בעלות שווי שוק כולל של כ- 626 מיליארד דולר.