S&P 100

מדד ה- S&P 100 מייצג את 100 החברות הגדולות ביותר בארה"ב לפי שווי שוק. כל החברות הנכללות במדד הן חברות בלו-צ'יפ (Blue Chip) ממגוון ענפים בשוק.