תקנון ההגרלה

  תקנון מבצע "הצטרפות לניוזלטר ETF.co.il"

  נא קרא בעיון את הוראות תקנון זה. בכך שאתה משתתף במבצע זה הנך מקבל על עצמך את כל התנאים, הגבלות,החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה. ומתחייב לפעול בהתאם להוראות התקנון האמור.

 1. 'תרי אינובטורס בע"מ' מבקשת לעודד את הרישום למועדון החברים באתר החברה ע"י מבצע הגרלות.
 2. זכאים להשתתף בהגרלה: כל הנרשמים לניוזלטר בין תאריך תחילת המבצע לבין סופו אשר:
  1. אישרו את הרשמתם במייל חוזר
  2. היו רשומים לניוזלטר בתאריך סוף המבצע.
 3. תאריך תחילת המבצע: 09.12.07
 4. תאריך סוף המבצע: 15.2.08
 5. ההגרלה תיערך ביום ה' 1.3.2008.
 6. הפרס: Apple iPod nano 2GB
 7. ההגרלה מוגבלת לבני גיל 18 ומעלה.
 8. השתתפות בהגרלה מותנת במילוי סקר שישלך באימייל לנרשמים לפני ההגרלה.
 9. לחברה שמורה הזכות לשנות או להחליף את דגם הפרס במידה ומסיבה כלשהיא לא תוכל לספק את הפרס.
 10. תנאי להערכות ההגרלה: מינימום 500 נרשמים לניוזלטר במשך תקופת המבצע.
 11. הודעה לזוכה תשלח לכתובת האימייל לפיה נרשם לתאום משלוח הפרס.
 12. הזוכה ימסור את פרטי משלוח הדואר אליו דרך האימייל.
 13. הפרס ישלח לזוכה בדואר רשום, בגבולות מדינת ישראל בלבד בתוך 14 יום מתאריך ההגרלה לכתובת אותה מסר.
 14. האחריות על טיב הפרס, איכותו, אחריות תקינותו וטיפול בתקלות לפי תעודת האחריות המצורפת למוצר מוטלת על החברה ממנה ירכש הפרס.
 15. בכל מקרה של רשלנות שתוכח, מצד החברה או עורך ההגרלה כנגד אדם המבקש להצטרף לניוזלטר ולהשתתף בהגרלה, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי עד לגובה 100 ש"ח ולא מעבר לכך.
 16. החברה ועורך ההגרלה שומרים את הזכות, בתאום עם המפקח לבטל או לשנות חלקים בתקנון זה ע"פ שיקול דעתם הבלעדי במקרה של תקלה, שיבוש רמאות או התנהגות שאינה הוגנת מצד משתתף או שמונעת מלהשתתף בצורה הוגנת במבצע.
 17. מקום השיפוט לגבי כל תביעה נגד מפעילי האתר בכל עניין או בכל נושא הנוגע לאתר, יהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.
 18. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד האתר ו/או המועדון בעניין הנובע מההגרלה היא 6 (שישה) חודשים מיום קיומה של העילה לתביעה.
 19. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה לפרסומים אחרים, כולל פרסומים במדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.