מנגנון הפעולה של תעודות הסל

על אף שתכליתם דומה מבחינתו של המשקיע, מנגנון הפעולה של תעודת סל שונה מזה של ETF. בשני המקרים, מדובר במנגנון שמטרתו להבטיח מעקב אחרי המדד עליו הם מבוססים.

המנגנון מאחורי ETF
רק חברות מוסדיות ענקיות יכולות להנפיק תעודות סל, מכיוון שרק להן יכולת להשיג את הכמות הדרושה של ני"ע אשר יהוו נכס בסיס ל- ETF. בכל ETF מעורבים 3 שחקנים בעלי אינטרס:

  1. מנהל.
  2. משתתף מורשה (אשר מהווה גם "עושה שוק").
  3. בנק אפוטרופוס.

התהליך
ניתן לחלק את התהליך הפועל מאחורי כל ETF לשלושה חלקים: יצירה, מסחר, פירעון.

יצירה – המשתתף המורשה אוסף את הרכב ני"ע המהווה נכס בסיס לקרן. אלו הם בעצם המרכיבים של המדד אותו עוקב ה – ETF, על פי משקלם במדד. כמובן שהוא צריך לעשות זאת בכמויות גדולות מאוד. שולח אותן לבנק אפוטרופוס לשמירה בכספת. הבנק האפוטרופוס בודק שהסל מייצג את הקרן המבוקשת ומעביר את מניות ה- ETF למשתתף המורשה.

מסחר – כאשר קיבל המשתתף המורשה את מניות ה – ETF מהבנק האפוטרופוס – תמורת נכסי הבסיס – הוא רשאי למכרן בחופשיות בשוק החופשי. מעתה והלאה הן נסחרות בין המשקיעים בשוק החופשי.

פירעון – ההיפך מתהליך היצירה. משתתף מורשה קונה כמות רבה של ETFs בשוק החופשי ושולח אותן לבנק האפוטרופוס ומקבל את תמורת ני"ע המדויקת, אשר מהווה את נכס הבסיס.

מה מניע כל שחקן ?

המנהל והבנק האפוטרופוס – מקבלים חלק קטן מהנכסים השנתיים המרכיבים את הקרן כתשלום על עבודתם, או את דמי הניהול. היקפם מפורסם למשקיעים.

המשתתף המורשה – מונע בראש ובראשונה על ידי רווחים מהפער שבין מחיר המניות ומחיר ה – ETF וכן על ידי פער ה – bid-ask של ה – ETF עצמו. כאשר ישנה הזדמנות להרוויח מעט על ידי קניית אחד ומכירת השני, המשתתף "יקפוץ" עליה.

מטרת התהליך לאפשר שקיפות, נזילות ומעקב מדויק אחרי המדד אחריו עוקב ה- ETF. אם מחירי ה- ETF סוטים ממחירי הנכסים המרכיבים אותו, מיד יוכל שחקן להיכנס ולהרוויח מהפער. לכן מחירי ה – ETF נשארים קרובים לערך נכסי הבסיס.

המנגנון מאחורי תעודת סל

על פי הגדרת תעודת הסל בישראל, ובשונה ממנגנון ה – ETF, אין החברה המנפיקה מחויבת להחזיק בנכס הבסיס ממנו מורכב המדד. היא מחויבת:

  1. לפרוע את תעודת הסל כאשר המשקיע דורש זאת ממנה (באמצעות נכס הבסיס או תמורתם הכספית), או בתאריך התפוגה של תעודת הסל.
  2. להחזיק בכל רגע נתון בטחונות המגבים את התעודות אותן הנפיקה. הביטחונות כוללים רזרבת מזומן וגיבוי בנגזרים.

מנגנון זה מבטיח מעקב מדויק של תעודת הסל אחרי המדד. בשונה מ – ETF, תהליך ההנפקה של תעודות סל חדשות אינו דינאמי (רק תהליך הפירעון דינאמי). בתעודות סל המבוססות על מדדים הנקבעים בחו"ל, מתבצע מסחר גם כאשר אין מסחר בחו"ל. מסחר זה מושפע בעיקר מתנודתיות המטבע בו נסחרים נכסי הבסיס של המדד בחו"ל. מנפיקת תעודת הסל אף משתמשת כ"עושה שוק" בתעודת הסל.

המנפיק בישראל מרוויח בעיקר :

  1. מהפרשים בין קניה למכירה של תעודת הסל.
  2. מדמי ניהול, אם ישנם.
  3. מדיבידנדים שאינם מחולקים למשקיעים, אם ישנם.

בחזרה לבית הספר לתעודות סל