השקעות אינדקס

תשואה של תיק השקעות נמדדת תמיד ביחס ל"תיק השוק", כלומר לתיק המכיל את כלל המניות הנסחרות בשוק, באופן יחסי למשקלן בשוק. אם תשואת התיק גבוהה מתשואת תיק השוק, הרי שהתיק השיג "תשואה עודפת" על תיק השוק. הסיבה לכך שתיק השוק משמש מדד להשוואה היא שבטווח הארוך משיג תיק השוק תשואה חיובית. ניתן לראות זאת בקלות, אם נבקש לראות גרפים לטווח ארוך של התנהגות מדדי מניות מפורסמים, כגון S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, מדד ת"א 100 ועוד (ניתן לקבל גרפים כאלו באתרים Yahoo! Finance, Google Finance).

ניהול עצמאי אקטיבי של תיק השקעות דורש מהמשקיע בקרה יומיומית על תשואת מרכיביו. היא דורשת ידע וניסיון, זמן ואולי גם מזל. השקעה כזו עשויה להביא לתשואות גבוהות מאוד, אך היא גם כרוכה בסיכון גבוה מאוד. בנוסף, גם בעידן האינטרנט קשה מאוד למשקיע להשיג מידע מלא לגבי החברות הבודדות בהן הוא משקיע. אנליסטים מקצועיים המומחים לתחום מסוים עובדים בד"כ עבור בתי השקעות גדולים ודורשים תגמול משמעותי על עבודתם.

כאשר המשקיע צריך לקבל החלטה אחת בלבד, לגבי סוג המדד בו הוא משקיע – מרבית העבודה נחסכת למשקיע. המשקיע עדיין מסתכן, אך הסיכון נמוך יותר.

באמצעות ETF (קרן סל) ותעודות סל (ETN), המשקיע יכול לקנות, כביכול, את תיק השוק, או כל חלק מובחן ממנו. בהחלטת קנייה אחת משיג המשקיע את תשואת תיק השוק. כדי להינות ממנה, היה נדרש המשקיע בעבר לקבל עשרות החלטות קניה ומכירה מדי יום.

כיום קיימים בשוקי ההון בעולם מדדים על כל חיתוך אפשרי כמעט של המניות הנסחרות בהם: מדינות מפותחות ושווקים מתעוררים, סחורות, טכנולוגיה ואפילו רמת ידידותיות לסביבה. על כל מדד כזה נסחר בדרך כלל ETF. כאשר אנחנו קונים ETF עבור מדד מסוים (או תעודת סל, אם קיימת בישראל), אנחנו בעצם קונים חתך מדויק של השוק בו אנחנו רוצים להתמקד. קניית ה- ETF מבטיחה שאכן התמקדנו ושחסכנו את עלויות הקניה הכרוכות בקניית כל אחת מהמניות הכלולות במדד. היא מבטיחה שהקצנו את כספנו באופן המשקף את המשקל המדויק של כל מרכיב במדד. היא מבטיחה שאם ישיג המדד כולו תשואה X, גם התיק שלנו ישיג את אותה התשואה (בניכוי עמלות קניה ודמי ניהול). היא מבטיחה (למעט בחלק מתעודות הסל), שנהנה מהדיבידנדים המחולקים מהמניות המרכיבות את המדד. היא אף מקלה עלינו להגיב לתנודתיות השוק, אם נרצה למכור: ETF-ים ותעודות סל הם סחירים יותר מאשר מניות בודדות, במרבית המקרים.

בחזרה לבית הספר לתעודות סל