הנך צופה בקטגוריה אתיקה וחטאים

ETF-ים של דת ואמונה בבורסות לונדון, שוויץ

מדהים לגלות את האופציות החדשות שנפתחות מדי יום בעולם המדדים. נישה חדשה שזיהו אנשי השיווק של iShares היא המשקיע המאמין. משקיע מוסלמי עשוי להימנע מהשקעה בחברות שעסקיהן אינם עומדים בכללים המחמירים של השריעה. שריעה (الشريعة, Shari'ah) היא החוק הדתי המסדיר את כל תחומי החיים והחברה בעולם המוסלמי. משקיע מוסלמי מאמין ...

אתיקה וחטאים

כדי להשיג דריסת רגל משמעותית בעולם מוצרי המדד, מנסות מנפיקות ETF חדשות בארה"ב להציג מוצרים חדשים יצירתיים, שעשויים לענות לצרכים המשתנים של משקיעים. בין היתר איתרו אנשי השיווק שני פרופילים של משקיעים ההפוכים בהשקפת עולמם: המשקיע האתי (או: החברתי) והמשקיע הלא-אתי.