הנך צופה בקטגוריה אירו

תעודות סל מט"ח- מה ההבדל?

מגמת התחזקות השקל מגבירה את עניין המשקיעים באפיקי השקעה מט"חים. מגמה מעניינת נוספת הינה המלחמה בין מנפיקות תעודות הסל על המקום הראשון הנגררת להורדת עמלות בתעודות המט"ח. עד לאחרונה הריבית ששולמה בגין תעודות קסם דולר ואירו הייתה ריבית הליבור והיוריבור (בהתאמה) בניכוי 0.35%. קסם הורידה את העמלות בשיעור של כ- 70% ...