הקצאת נכסים (Asset Allocation)

מכשירי האינדקס, כלומר תעודת-סל או ETF, הומצאו כדי לתת מענה מעשי ליישום אסטרטגיית השקעה המניחה מספר הנחות, שנמצאו במחקרים רבים באקדמיה, ונבחנות מחדש באינספור מחקרים.

  1. לא ניתן לנבא מה יקרה בעתיד למחיר מניה.
  2. קיים קשר בעולם בין רמת הסיכון לה משקיע מוכן להיחשף לבין התשואה אותה יכול להשיג באמצעות ההשקעה.
  3. מדדי מניות עולים בטווח הארוך.
  4. הקצאת נכסים (Asset Allocation) – ניתן לבצע אופטימיזציה של נכסי המשקיע כך שיתקבל הרכב התיק היעיל ביותר (האופטימלי) – בו המשקיע מקבל את התשואה הגבוהה ביותר אותה הוא יכול להשיג עבור רמת הסיכון לה הוא בוחר להיחשף.

רעיון הקצאת נכסים הוא אחד הממצאים החשובים ביותר בעולם המימון. הוא כל כך חשוב, עד כי מי שגילה אותו לעולם ב- 1952, הכלכלן הארי מרקוביץ', קיבל בעקבותיו פרס נובל לכלכלה בשנת 1990.

מהי הקצאת נכסים ?

זוהי למעשה חלוקה של כספי המשקיע בין אפיקי השקעה (נכסים) שונים, לכ"א רמת סיכון נתונה ותשואה נתונה.
כמובן שאיננו יודעים מהי התשואה העתידית ומהי רמת הסיכון העתידית של כל נכס. אבל אנחנו יודעים לחשב ממוצע שלהן מן העבר. בהינתן אפיקי ההשקעה השונים העומדים בפני המשקיע, קיימים תיקי השקעות אופטימליים, בכל אחד הרכב שונה של נכסים. לכל רמת סיכון בה בוחר המשקיע יהיה תיק אופטימלי ובו הרכב נכסים מסוים.

מדוע תעודות-סל ו- ETF-ים הם כלי חשוב כל כך לצרכי הקצאת נכסים ?

כי באמצעותם פיזור השקעות (המושג באמצעותם) ניתן להוריד את רמת הסיכון הכוללת של התיק. למעשה, כל תורת הקצאת נכסים מבוססת על שימוש במדד מניות.

איך עושים הקצאת נכסים ?

זהו בעצם תפקידו החשוב ביותר של מנהל תיקי ההשקעות המשתמש בתעודות סל ו- ETF בתיקי ההשקעות של לקוחותיו. במסגרת מבחני הרשות לניירות-ערך נבחן, בין היתר, הידע של המנהלים בסטטיסטיקה ובשיטת הקצאת נכסים. אנחנו נסקור כאן את עקרונות השיטה, מבלי להיכנס יותר מדי לסטטיסטיקה.

מתאם

מתאם סטטיסטי מייצג את הקשר שבין נכסים. הנכסים הללו יכולים להיות, לדוגמה, תעודת סל, אגרת חוב ונכס נדל"ן (כמו דירה). מתאם נמוך משמעותו שאין קשר בין עליה או ירידה של מחירי יתר הנכסים. מתאם גבוה אומר שקיים קשר כזה בין המחירים. מסיבות סטטיסטיות, ככל שהקשר בין תשואת הנכסים נמוך יותר, כך רמת הסיכון של התיק הכולל את כל הנכסים נמוכה יותר. כלומר, מתפקידו של מנהל התיקים לבדוק את המתאם בין תשואות הנכסים המרכיבים את תיק ההשקעות של המשקיע, במטרה למצוא מה התיק האופטימלי עבורו. למשל, ידוע שקיים מתאם נמוך בין מחיר הזהב לבין מדד ת"א 100.

סיכון

סיכון נמדד ביחידות של סטיית תקן. סטיית תקן היא מדד סטטיסטי המייצג את הפיזור מסביב לממוצע. קיים בעולם קשר בין רמת הסיכון אליה מוכן המשקיע להיחשף לבין התשואה שהוא יכול לקבל על הנכס. מניות, תעודות סל של מניות, נדל"ן, אגרות חוב קונצרניות, מטבע-חוץ הם דוגמאות לנכסים מסוכנים.

נכס חסר סיכון

איגרות חוב ממשלתיות, מק"מ (מלווה קצר מועד) ופק"מ (פיקדון קצר מועד) נחשבים לנכס חסר סיכון בעולם המימון. סטיית התקן שלו היא 0. עכשיו נחבר אותו עם מושג המתאם: לנכס חסר סיכון אין מתאם עם שום נכס מסוכן.

תשואה רצויה ותיק יעיל

כל משקיע מעוניין לקבל עבור הכסף אותו הוא משקיע את התשואה הגבוהה ביותר, תוך היחשפות לרמת הסיכון הנמוכה ביותר האפשרית. מנהל תיקי ההשקעות יכול, באמצעות חישוב מתמטי, לבנות תיקים אופטימליים (מבחינת רמת הסיכון) הכוללים הרכב של נכסים חסרי סיכון (אג"ח ממשלתיים) ונכסים מסוכנים עבור כל תשואה הרצויה על ידי המשקיע. מנהל התיקים בעצם מקצה את כספי המשקיע בין הנכסים השונים (למשל בין תעודות-סל ואגרות-חוב).

בחזרה לבית הספר לתעודות סל