תעודת-סל חדשה בארה"ב עוקבת מדד ניתוח טכני של מחירי סחורות

ירון קאופמן, 9 יולי 2008

מטרתם העיקרית של משקיעים המשתמשים בניתוח טכני היא לזהות מגמות בשוק בטווחים שונים. אסטרטגיית ההשקעה של מרביתם היא להשתמש במידע על המגמות אשר זיהו כדי לקבל החלטות השקעה. אחת מההנחות של הניתוח הטכני היא שהמחירים בשוק נעים באופן מחזורי, וזה נכון גם למחירי מניות וגם למחירי סחורות.

חלק גדול מהשיח בעיתונות הפיננסית לגבי מחירי הסחורות עוסק בהתנהגותם המחזורית בטווח הקצר ובטווח הארוך. קבוצה אחת של אנליסטים טוענת כי מחירי האנרגיה והסחורות נמצאים בשיא ועומדים לפני שינוי מגמה (במונחיהם שינוי ממגמה שוורית למגמה דובית) ואילו הקבוצה השניה טוענת כי השיא עוד רחוק, וכי יש להמשיך ולדבוק בפוזיציית לונג על מחיריהם.

ג'ים רוג'רס, גורו ההשקעות בסחורות, ידוע כנמנה על הקבוצה השניה. המונחים בהם הוא משתמש לקוחים מעולם הניתוח הטכני. לטענתו, אנחנו נמצאים במהלכו של סופר-מחזור (Super-Cycle) שוורי במחירי הסחורות – כלומר במהלכה של מגמה כללית וארוכת-טווח של עליית מחירי הסחורות בעולם. כדי להבין את כוונתו, יש להבחין בין המגמה הכללית עליה הוא מדבר, לבין מחזורים בהם שוק הסחורות עשוי להיות גם דובי. מגמה כוללת היא מגמה שאורכת בממוצע 17 שנים, ולאורכה השוק עולה או יורד. ממגמה כזו נהנים משקיעים לטווח ארוך אשר זיהו אותה. מחזורי השוק במהלכה, שחלקם אורכים תקופות ארוכות של כמה שנים, עשויים להיות דוביים לפעמים. במילים אחרות, ג'ים רוג'רס לא מוציא מכלל אפשרות שנראה בשנים הקרובות שוקי סחורות יורדים, אך בטווח הארוך מחירי הסחורות יעלו.

ETN חדש מבית ELEMENTS החל להיסחר לאחרונה בבורסת NYSE Arca, והוא עוקב מדד הכולל חוזים עתידיים של 16 סחורות. הפוזיציה של כל חוזה העתידי (לונג או שורט) נקבעת באמצעות שיטת ניתוח טכני. זה אינו ה- ETF הראשון המתבסס על שיטה של ניתוח טכני: בעבר כתבנו על ETF-ים של PowerShares המבוססים על ניתוח טכני בשיטת Point & Figure, אשר ממוקדים במחירי מניות. סימול ה- ETF החדש הוא LSC, והוא גובה דמי ניהול גבוהים יחסית של 0.75%. המדד בבסיסו – S&P Commodity Trends Indicator Total Return – מחלק את עולם הסחורות לשישה סקטורים עיקריים (אנרגיה, מתכות יקרות, מתכות תעשייתיות, מזון חי, דגנים וסחורות קלות), כאשר לכל סקטור – מלבד סקטור האנרגיה -  נקבעת מדי חודש פוזיציה (לונג או שורט) על סמך השוואה לממוצע המעריכי (אקספוננציאלי) שלו ב- 7 החודשים הקודמים.  סקטור האנרגיה אינו מקבל לעולם פוזיציית שורט מאחר והוא נחשב לסקטור תנודתי במיוחד הרגיש מאוד לאירועים גיאו-פוליטיים. הוא מושמט מהמדד אם צפויה בו ירידה. הסחורות המרכיבות את האינדקס נקבעות בעיקר על בסיס רמת הנזילות של החוזים שלהם, והמשקל של כל סקטור נקבע על בסיס הערכת מידת חשיבותו בכלכלה העולמית.

שלח תגובה