ETN ראשון על פלטינה בארה"ב

ליאור ליבמן, 10 יוני 2008

נתחיל מתיאור קצר של המתכת ולמה היא טובה בכלל. פלטינה הינה מתכת עמידה מאוד בפני שחיקה, קורוזיה וחומרים כימיים רבים. הפלטינה משמשת לייצור תכשיטים, ציוד רפואי וייצור מעגליים חשמליים. עקב היותה מתכת נדירה מאוד היא נחשבת ליוקרתית מאוד (יותר מזהב וכסף) ולכן פרסים יוקרתיים וכרטיסי אשראי יוקרתיים משוייכים למחצב זה.

עד היום משקיעים פרטיים יכלו לסחור בפלטינה (בארה"ב) בחוזים עתידיים בלבד. ETF בסימן PHPT:LON אשר עוקב אחר מחיר הפלטינה נסחר בבורסת לונדון אך רוב המשקיעים הישראלים לא סוחרים בבורסה זו ולכן ETFים הנסחרים בלונדון כמעט ולא נגישים להם.

השלוחה האמריקנית של UBS- Exchange Traded Access Securities הנפיקה לאחרונה שני ETN תחת המותג E-TRACES העוקבים אחר מחיר הפלטינה דרך מדד ה- UBS Bloomberg CMCI Platinum Total Return. האחד בפוזיציית לונג והשני בפוזיציית שורט.

מדד ה- UBS Bloomberg CMCI Platinum Total Return הינו מדד העוקב אחר מחיר הפלטינה דרך קניה של לפחות 7 חוזים עתידיים לתאריכים שונים.

PTM, E-TRACS UBS Long Platinum ETN- הינו ETN בפוזיציית לונג העוקב אחר מחיר הפלטינה.

PTD, E-TRACS UBS Short Platinum ETN- הינו ETN בפוזיציית שורט העוקב אחר מחיר הפלטינה.

כאן חשוב להדגיש שוב את ההבדל בין ETF ל- ETN, ולמה יש ETFים על זהב וכסף ואין ETF עם פלטינה.

בעוד ש- ETN על סחורה מסוימת עוקב לרוב אחר חוזים עתידיים של אותה הסחורה אשר במקרים רבים לא מתממשים לסחורה עצמה אלא מגולגלים לחוזה הבא או מומרים לכסף , ETF על סחורה חייב לקנות ולהחזיק את הסחורה במחסן או בכספת. במתכות בעלות סחירות גדולה כמו זהב וכסף אין בעיה לרכוש כמויות גדולות של המתכת ולשמור בכספת בלי שרכישות אלו ישפיעו בעצמן על מחיר השוק או יגרמו לחוסרים במתכת הנסחרת. GLD העוקב אחר מחיר הזהב מחזיק כיום בזהב בשווי של כ- 19 מיליארד דולר אך עקב סחירותו הרבה של הזהב ניתן לקנות ולמכור את GLD גם בכמויות גדולות ללא השפעה (או עם השפעה מינימאלית) על מחיר הזהב בשוק.

פלטינה לעומת זאת הינה מתכת בעלת סחירות נמוכה הרבה יותר הנמצאת היום בחוסר בשוק עקב קשיים בכריית פלטינה במכרות העיקריים בדרום אפריקה. יצירת ETF על יכול לגרום לגידול משמעותי בביקוש לפלטינה ובכך להשפיע על מחיר השוק.

כיום נסחרים ETFים על פלטינה בבורסות לונדון (PHPT:LON) וציריך.

שלח תגובה