עדכון טבלת תעודות-סל אג"ח ישראליות

ירון קאופמן, 2 יוני 2008

תעודות סל אגבעקבות עדכונים אחרונים בהיצע של תעודות סל ישראליות הכוללות אגרות-חוב, הרי לפניכם טבלת תעודות-הסל המעודכנת.
כפי שניתן להיווכח אינדקס תעודות סל השלימה פערים מול קסם, מבט ותכלית בכל הנוגע לתעודות גליל ושחר. לא ברור האם פסגות סל צפויה להנפיק אף היא תעודות-סל גליל, המתאימות למצב הרוח.
לשחקניות החדשות פאי תעודות-סל וכן הראל תעודות-סל מצפה רף כניסה גבוה ויקר, אם ירצו להיכנס לנישת תעודות-סל של אג"ח.

אג"חהסברטווחקסםמבטאינדקסתכליתפסגות סלהדספריזמה
גלילצמודה בריבית קבועה0-2VVVV
2-5VVVV
5-7VVVV
7-10VVVV
10-15
15+
שחרלא צמודה בריבית קבועה0-2VVVVV
2-5VVVVV
5+VVVVV
כלליVVV
גילוןלא צמודה בריבית משתנה (מק"מ)VVVVV
שקליכל הלא צמודיםVV
תל-בונד20 קונצרניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר. צמודות עם ריבית קבועהVVVVV
תל בונד 4040 הקונצרניות הבאות בתורVVVVV
תל בונד 60תל בונד 20 + תל בונד 40VVVVV

שלח תגובה