למה עוברת הבורסה לניירות ערך לחישוב מדדים בשיטת "כמות צפה" (Free Float) ?

ירון קאופמן, 29 ינו' 2008

ב – 3 בפברואר 2008 תעבור הבורסה לחישוב מדדים בשיטה אחרת, המשמשת כסטנדרט במרבית הבורסות בעולם. השיטה נקראת "הכמות הצפה" (Free Float) ועל פיה משקל כל מניה במדדי המניות נקבע על פי שווי החזקות הציבור במניה, אחת לרבעון. עד עכשיו שיטת החישוב היתה מבוססת על שווי שוק של החברה, הכולל גם מניות שאינן "חופשיות" למסחר על ידי הציבור (למשל מניות ששייכות לממשלה) והחישוב של המשקל היחסי של המניות במדד היה מתבצע כל יום. במילים אחרות, המדד לא שיקף בצורה מדוייקת את השפעת השינויים במחירי המניות בבורסה על שווי החברות הכלולות בו.

את הסיבה לשינוי מצאנו באתר הבורסה:
"במצב החדש רק במקרים מיוחדים בהם אירע שינוי מהותי יבוצע עדכון של ההון הרשום למסחר. עדכון יומי של מספר המניות [כמו שהתבצע בעבר י.ק] הוא חריג במדדים המחושבים בבורסות חו"ל ומקשה על פעילות הגורמים העוקבים אחר ביצועי מדדי ניירות הערך (כגון תעודות סל או קרנות אינדקס)… עקרונות החישוב הללו משמשים היום מדדים מובילים בעולם כגון: S&P-500, FTSE-100, STOXX-50, CAC-40, DAX-30 ועוד".

לפני חודשיים פרסמנו כתבה על שני ה- ETF החדשים שעומדים להיות מונפקים על ישראל. אחד מהם יונפק על מדד ת"א 25. על פי מנגנון הפעולה של ETF עושה השוק מחזיק בכמות היחסית של כל מניה במדד הבסיס, ומרוויח מהפערים שבין מחיר המניות שבידיו למחיר המדד (זה מבטיח היצמדות למדד ועשיית שוק). בשיטה הישנה המשקל היחסי של כל מניה במדד עשוי להשתנות כל יום, וזה כנראה היקשה במידה שלא איפשרה כלל הנפקת ETF על מדדים ישראליים.

להלן רשימת המדדים שיושפעו מהשינוי:

מדד ת"א-25
מדד ת"א-75
מדד ת"א-100
מדד יתר-50
מדד יתר-120
מדד ת"א-בנקים
מדד נדל"ן-15
מדד פיננסים-15
מדד תל-טק
מדד תל טק-15
מדד תל דיב-20
מדד מעלה

איך זה משפיע על חברות שהיו כלולות במדדים עד כה ?
מכיוון שהמשתנה העיקרי שהוכנס כאן הוא החזקות הציבור במניה, הרי שחברות שהחזקות הציבור בהן גבוהות יחסית, יקבלו משקל גבוה יותר במדד, ולהיפך. למשל, מניית בנק הפועלים תזכה למשקל גבוה יותר במדדי ת"א, מזה הקיים היום. מעבר לכך, שווי השוק הכולל של החברות שמניותיהן נסחרות בבורסה יקטן.

שלח תגובה