ETF-ים המבוססים על ניתוח טכני

ירון קאופמן, 6 ינו' 2008

שלושה ETF חדשים בארה"ב הונפקו במהלך 2007, העוקבים מדדים המבוססים על שיטת ניתוח טכני. המנפיקה PowerShares משתמשת בשלושה מדדים של חברת הייעוץ Dorsey Wright, המבוססים על שיטת הניתוח הטכני שלה, "Point & Figure". בכל מדד כזה יש 100 חברות המפגינות "מאפיינים של חוזק יחסי", לשיטתם. המשקלות של החברות המרכיבות את המדדים שווים, כלומר כאחוז מהמדד לכל חברה. דמי הניהול של ה- ETF-ים הבינלאומיים גבוהים יחסית.

PowerShares DWA Technical Leaders Portfolio (Symbol: PDP

מדד הכולל כ-100 חברות אמריקאיות, כ- 50% בגודל בינוני. לפי עלון המנפיקה השיג תשואת יתר לעומת מדד S&P 500 מאז שנת 1997. כ- 30% ממנו מרוכזים במגזר התעשייתי.דמי ניהול 0.6%.

PowerShares DWA Developed Markets Technical Leaders Portfolio (Symbol: PIZ)

מדד הכולל כ- 100 חברות בינלאומיות משווקים מפותחים. 45% מרוכזים בחברות בגודל בינוני. כ- 40% מהמדד מושקע בחברות גרמניות וקנדיות. סטיית תקן 11% על פי פרסומי המנפיקה. דמי ניהול 0.8%.

PowerShares DWA Emerging Markets Technical Leaders Portfolio (Symbol: PIE)

כ- 100 חברות בינלאומיות משווקים מתעוררים. 30% מהמדד מרוכז בסין. על פי המנפיקה גם חברות ישראליות עשויות להיות כלולות במדד, אלא שכרגע לא מצאנו כאלה. דמי ניהול 0.9%.

שלח תגובה