ETF-ים אקטיביים

ירון קאופמן, 27 דצמ' 2007

ETF אקטיבי לחלוטין הוא כלי הכולל גם את יתרונות קרן הנאמנות וגם את יתרונות ה- ETF: שקיפות, דמי ניהול נמוכים, נזילות וסחירות, מיסוי.

האם יתכנו ETF-ים אקטיביים ? כלומר – האם יתכנו ETF המנוהלים 100% באמצעות החלטות אנושיות, כמו קרנות נאמנות, אך שקופים לגמרי ?

לכאורה – זה בלתי אפשרי: על פי מנגנון הפעולה של ETF, יכול המשתתף המורשה (חברה מוסדית גדולה, המשמשת עושה שוק ל- ETF) ליצור ולפרוע ETF-ים חדשים, תמורת סלי ני"ע שבמדד עליו מבוסס ה- ETF. המשתתף המורשה מונע על ידי הפרשים שנוצרים בין מחיר הסל האמיתי למחיר ה- ETF, וכל פעם שיש הפרש, הוא מנצל אותו להפקת רווח. זה מבטיח מעקב טוב למדד. הבעיה היא שאם הרכב המדד יכול להשתנות בכל רגע, לא יכול המשתתף המורשה ליצור ETF-ים חדשים, אלא רק לפרוע. בנוסף – אם התיק יהיה שקוף לגמרי, תמיד יהיו משקיעים שיספיקו לקנות את מניות המדד בפחות זמן מהמשתתף המורשה ולהרוויח מכך.

אלא ששתי מנפיקות בארה"ב (PowerShares ו- Grail Advisors) מצאו פתרון לבעיה:

א. הרכב הסל למשקיעים יפורסם רק ביום שלמחרת פעולות הקניה והמכירה של מנהל ה- ETF.

ב. סל נוסף, דומה מאוד, יוצג למשתתפים המורשים. הסל הזה יכלול מרכיב מזומן קטן ומשתנה, וייצג את ערך ה- ETF בזמן אמת.

כאשר מנהל ה- ETF יבצע פעולת קניה או מכירה, תתווסף/ תיגרע מתיק המשתתפים המורשים כמות מסוימת ממרכיב המזומן, אשר תאפשר יצירה/ פרעון של ETF-ים חדשים. ביום למחרת ידעו כולם מהו הסל האמיתי.

פתרון נהדר ! לא ברור עדיין האם ה- SEC יאשר אותו כפי שהוא, אבל זה הכיוון.

מה לגבי תעודות סל אקטיביות ?

שתי תעודות סל מתחלפות חדשות מבית מבט תעודות סל מעידות על כך שהמנפיקות בארץ עוקבות בדריכות אחרי המגמה בארה"ב, ומנסות לחשוב על אלטרנטיבות יצירתיות לקרנות נאמנות. מכיוון שהמנפיקות בארץ אינן מחזיקות בנכסי הבסיס בד"כ, קשה מאוד לראות התפתחות לקרנות אקטיביות כמו בארה"ב תחת המנגנון הקיים.

תגובות

2 תגובות על הכתבה ETF-ים אקטיביים
 1. דני

  אחלה אתר…
  כמה שאלות על הכתבה:
  1. לא הבנתי כיצד משקיע יכול להפיק רווח כתוצאה מ ETF אקטיבי? האם זה רווח שנוצר מרכישת מניות או מפדיון ה ETF?
  2. מכל מקום, לא ברור כיצד הפתרון השני שהצגת פותר את הבעיה?
  3. האם ניתן לנצל את הרווח של המשקיע בתעודות אקטיביות גם על תעודות סל מתחלפות בישראל? ומדוע תעודות סל מתחלפות נחשבות תעודות אקטיביות?

  תודה רבה

 2. ירון קאופמן

  דני תודה.
  1. דיברתי על משתתף מורשה, שהוא גוף מוסדי גדול, ולא על משקיע רגיל. המשתתף המורשה בארה"ב מונע על ידי הפרשים בין סל המניות המרכיבות את ה- ETF לבין מחיר השוק, ועל ידי מרווחים בין קניה למכירה בתהליך עשיית השוק. המנגנון בארה"ב שונה לגמרי מהמנגנון הישראלי. בארץ כל משקיע יכול לפדות את תעודת הסל.
  2. זה פותר את הבעיה, כי אז עדיין יש אינטרס למשתתף המורשה לעשות שוק.
  3. לא. תעודות סל מתחלפות אינן אקטיביות. יש בהן מרכיב אקטיבי חלקי כי מנהל התעודה אפשרות להחליף את ההרכב שלה בעיתוי שהוא בוחר, בכפוף למגבלות.

שלח תגובה