ETF-ים של דת ואמונה בבורסות לונדון, שוויץ

ירון קאופמן, 20 דצמ' 2007

236788_quran.jpgמדהים לגלות את האופציות החדשות שנפתחות מדי יום בעולם המדדים. נישה חדשה שזיהו אנשי השיווק של iShares היא המשקיע המאמין. משקיע מוסלמי עשוי להימנע מהשקעה בחברות שעסקיהן אינם עומדים בכללים המחמירים של השריעה. שריעה (الشريعة, Shari'ah) היא החוק הדתי המסדיר את כל תחומי החיים והחברה בעולם המוסלמי. משקיע מוסלמי מאמין ימנע מלהשקיע בחברות פרסום, טבק, הימורים, פורנוגרפיה, אלכוהול, פיננסים, השכרת נדל"ן, גידול ומכירת חזיר, כריית ומכירת זהב וכסף. זה מוציא החוצה את מרבית החברות הנסחרות בבורסות העולם. מעניין שבהודעה שהוציאה iShares Europe אומר המנכ"ל, רורי טובין, כי הם הביקוש למוצרים החדשים הוא גם של משקיעים לא מוסלמים.

בורסת לונדון LSE

iShares MSCI World Islamic (Symbol: ISDW.L)

גובה דמי ניהול של 0.6%. 20% ממנו מרוכזים במגזר האנרגיה. 50% חברות אמריקניות.

iShares MSCI Emerging Markets Islamic (Symbol: ISDE.L)

גובה דמי ניהול של 0.85%. כולל 195 חברות הנסחרות בשווקים מתעוררים.

iShares MSCI USA Islamic (Symbol: ISDU.L)

גובה דמי ניהול של 0.5%. כולל 276 חברות אמריקניות. כרבע מהאחזקות מרוכז במגזר האנרגיה.

שלושתם נסחרים בדולר או בפאונד (קיימים סימולים נפרדים למסחר בפאונד).

בורסת שוויץ SWX

EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 (Symbol: ETI.SW)

100 חברות בינלאומיות גדולות. נסחר בדולרים.

השאלה היחידה שנשאר לשאול היא מה יכלול ETF העומד בכללי ההלכה היהודית ?

שלח תגובה