TDAX Independence – שגר ושכח

ירון קאופמן, 2 אוק' 2007

קצת קשה לתת שם קולע בעברית לסדרת ה- ETF-ים החדשה הזו, מבית XShares, אשר בעינינו מייצגת התפתחות משמעותית בעולם המדדים. כל אחד מחמשת ה- ETF-ים שהונפקו אתמול ב- NYSE כולל תמהיל נכסים אשר מתאים לאופק ההשקעה של הרוכש אותו. איך זה עובד ? אם המשקיע צופה אופק השקעה של 30 שנים, למשל, הוא ירכוש את TDAX Independence 2040, אשר כולל קוקטייל ניירות ערך, שרמת הסיכון הכוללת שלהם יורדת בהדרגה עד שנת 2040. בהתחלה, 97% מן המדד עליו מתבסס ה – ETF כולל מניות של חברות אמריקאיות ובינלאומיות, ורק 3% מן התיק יושקעו בנכסים "חסרי סיכון". באופן הדרגתי, ובהתאם לאורך החיים של ה- ETF, ירד משקל הנכסים המסוכנים בתיק ויעלה משקל הנכסים חסרי הסיכון, עד לשנת 2040, בה משקל המניות בתיק הוא 10% בלבד. החברה הנפיקה ETF-ים כאלה עבור השנים 2010, 2020, 2030, וכן ETF "שמרני" במיוחד המיועד למשקיע שאינו מעוניין בחשיפה גבוהה לסיכון. מבחינת המשקיע באחד ה- ETF-ים האלו, מושגות המטרות הבאות:

  1. Asset Allocation – החברה המנפיקה מבטיחה הקצאת נכסים (Asset Allocation) מדוייקת למשקיע, בהתאם לטווח ההשקעה המבוקשת על ידו. מכיוון שקריטריון השקיפות חל על ETF-ים, הרי שאלפי זוגות עיניים מבקרים אותה שהיא כן עומדת ברמת הסיכון לה התחייבה.
  2. One Stop Shop – ה- ETF-ים הללו חוסכים למשקיע הרבה עבודה וחוסכים את דמי הניהול הגבוהים שקרן הנאמנות שלו, או בית ההשקעות שלו גובה. למעשה, לא נתפלא אם יהיו קרנות נאמנות, גמל ופנסיה אשר ינצלו את חוסר השקיפות שלהן וישתמשו בכלי הזה כתחליף זול לניהול אנושי. דמי הניהול של ה- ETF הזה הם 0.65%.

1. TDAX Independence 2010 ETF (Symbol: TDD)
2. TDAX Independence 2020 ETF (Symbol: TDH)
3. TDAX Independence 2030 ETF (Symbol: TDN)
4. TDAX Independence 2040 ETF (Symbol: TDV)
5. TDAX Independence In-Target ETF (Symbol: TDX)

זה כמובן עניין של זמן עד שתונפק גם בארץ תעודת סל מקבילה. שאלות מעניינות שעולות הן כיצד משווקים כזה כלי למשקיעים, מהו פרופיל המשקיע שירכוש כזה מוצר, ומה התשובות לשאלות הללו כאשר מדובר במשקיע הישראלי, שלא יכול לנהל אקטיבית עבור עצמו, כמו המשקיע האמריקאי, את תיק הנכסים איתו הוא פורש ואשר זוכה להטבות מס.

שלח תגובה