HealthShares ETFs

ירון קאופמן, 27 ספט' 2007

כבר כתבנו בעבר על מדדי רפואה ותרופות. ה- ETF-ים החדשים של HealthShares יעניינו מאוד את מי שמעוניין להשקיע בתחום הזה, אבל גם את מי שרוצה לראות לאן עולם האינדקס וה- ETF הולך. הסלוגן שהחברה הזו בחרה הוא Think Vertically, כלומר "חשוב אנכית". הם מסבירים באתר שלהם שרוב ה- ETF-ים הקיימים כיום מאופיינים בחשיבה "אופקית", כלומר מתמקדים בחברות גדולות במדדים רחבים מאוד. למשל, מדד הביוטכנולוגיה IBB כולל חברות רבות ומשיג תשואות נמוכות מאוד מזה מספר שנים. לעומתם, HealthShares מכוונים למשקיעים שמעוניינים "לפגוע" במניית הרפואה, פארמה או ביוטכנולוגיה הנכונה, אבל מכיוון שהסיכוי נמוך יחסית, נמנעים מכך. כל מדד שעליו מתבסס אחד מ- 20 ה- ETF-ים שלהם כולל 22-25 מניות של חברות הממוקדות בתחום אחד של המגזר. הסיכון כמובן גבוה יחסית, אך עדיין נמוך בהרבה מהשקעה בחברה אחת או שתיים. החברה המנפיקה מציעה למשקיעים באתר שלה טבלה ובה סטטוס אבני הדרך בהתקדמות המו"פ של כל אחת מהחברות הכלולות במדדים שלה. חשוב לדעת שהמדדים נותנים משקל שווה לכל אחת מהחברות הכלולות בהן, וכך מושגת הזדמנות גדולה יותר "לפגוע" (לצד סיכון גדול יותר, כמובן). החברות עליהן מתבססים המדדים נסחרות רק בבורסת NYSE, כך שחברה כמו 'טבע' אינה כלולה בהם. חלק מה- ETF-ים האלה השיגו עד כה תשואות גבוהות. החברה המנפיקה לא מספקת לנו באתר שלה טבלה משווה בין נתוני ה- ETF-ים שלה, ומשאירה לנו את העבודה. אז בנינו טבלה שמניחה קניית ה- ETF ביום ההנפקה. אין טעם להשוות בין התשואות שכן כל ETF הונפק בתאריך שונה. HHT, אשר משקלל את כולם, הונפק חודש שעבר.

HealthShares

% GapGapToday PriceIssue PriceIssue DateSymbolETF Name
5.99-$1.48-$23.22$24.70Mar 15, 2007HHAHealthShares Autoimmune-Inflammatn
18.91$4.79$30.12$25.33Mar 12, 2007HHKHealthShares Cancer
6.18$1.55$26.62$25.07Jan 23, 2007HHEHealthShares Cardio Devices
6-$1.49-$23.36$24.85Mar 12, 2007HRDHealthShares Cardiology
11.52$2.91$28.16$25.25Mar 12, 2007HHQHealthShares Composite
5.85-$1.48-$23.82$25.30Apr 19, 2007HRWHealthShares Dermatology & W C
29.15$7.33$32.48$25.15Jan 23, 2007HHDHealthShares Diagnostics
13.35-$3.31-$21.49$24.80Jan 23, 2007HHJHealthShares Emerging Cancer
23.12$5.89$31.37$25.48Jan 23, 2007HHVHealthShares Enabling Technologies
2.45$0.63$26.33$25.70Apr 4, 2007HRJHealthShares European Drugs
3.2-$0.78-$23.56$24.34Aug 1, 2007HHTHEALTHSHARES INC
3.21-$0.81-$24.44$25.25Mar 12, 2007HHUHealthShares GI/Gender Health
15.04-$3.96-$22.37$26.33Apr 9, 2007HHGHealthShares Infectious Disease
4.24-$1.04-$23.46$24.50Mar 16, 2007HHMHealthShares Metabolic-Endocrine DO
12.61-$3.14-$21.76$24.90Mar 14, 2007HHNHealthShares Neuroscience
4.76-$1.20-$24.00$25.20Mar 12, 2007HHZHealthShares Ophthalmology
3.55$0.89$25.98$25.09Jul 13, 2007HHPHealthShares Orthopedic Repair Exc
2.43$0.61$25.73$25.12Jan 23, 2007HHBHealthShares Patient Care Services
3.38$0.85$26.00$25.15Mar 12, 2007HHRHealthShares Respiratory/Pulmonary

תגובות

2 תגובות על הכתבה HealthShares ETFs
  1. רפואה ותרופות - הגנה בפני מיתון ? | תעודות סל ETF.co.il

    [...] סיקרנו לאחרונה את סדרת ה- ETF-ים החדשה HealthShares, אשר מכסה בנפרד כל אחד מענפי המשנה של תחום הרפואה [...]

  2. Cynicoren

    יש לציין שלאחרונה נפדו כל הסדרות הנ"ל של Healthshares בשל חוסר עניין של ציבור המשקיעים.

שלח תגובה