כמה תובנות למופתעים מהירידות של הימים האחרונים

ירון קאופמן, 22 מאי 2006

להלן מספר תובנות שמשקיעים עצמאיים שמפסידים כספים בימים האחרונים צריכים ללמוד. מדוע ? מכיוון שאין סיבה שמשקיע יפסיד כסף בסיטואציה הנוכחית, אם ניהל קודם לכן סיכונים באופן שיטתי, ואם התיק שלו מורכב כולו מתעודות-סל.
רמת הסיכון בהשקעה בשווקים מתעוררים (כולל בישראל) ובסחורות היא גדולה מאוד. התשואות אטרקטיביות מאוד והירידות מהירות וכואבות. הסיכון, אשר ידוע מראש, מבוטא בסטיית התקן הגבוהה של השווקים המתעוררים ושל הסחורות ובבטא הגבוהה שלהם. רמת החשיפה למניות ותעודות-סל על המדדים הישראליים צריכה להיות אף היא מוגדרת מראש ומותאמת לרמת הסיכון בה מעוניין המשקיע. ישראל היא שוק מתעורר לכל דבר ולפיכך רמת הסיכון בהשקעה בשוק הישראלי היא גבוהה מאוד. השוק הישראלי מגיב כמו כל שוק מתעורר, רק באופן קצת יותר מתון. נכסים "חסרי סיכון", כמו אגרות-חוב, חייבים להיות בעלי משקל משמעותי בתיק ולשקף במדויק את רמת הסיכון לה רוצה להיחשף המשקיע.
המשקיע העצמאי, אשר חשוף למדיות השונות – אינטרנט, עיתון, טלוויזיה – זוכה למנות גדושות של מידע מוטה. כל המדיות הממוסחרות בישראל מספקות נכון להיום מידע הנכתב על ידי בעלי אינטרס לשם מטרות מוגדרות. העיתונים מלאים לרוב בכתבות המנוסחות באופן אופטימי ובד"כ מופיעים בהם המלצות קניה (ולא מכירה). הסיבה לכך היא שזה מה שמוכר את העיתון. המשקיע הנבון צריך להיות מודע להטיות, להימנע מקריאת כתבות יזומות, ולנהוג באופן ביקורתי בהמלצות האנליסטים.
בישראל לא ניתן לתת הוראות מכירה וקנייה מסוג Stop ו- Good Till Cancel ולכן המשקיע הישראלי העצמאי חייב לעקוב אחרי ביצועי תעודות-הסל שברשותו מדי יום, ולקבל החלטות באופן רציונאלי. אצל ברוקרים פרטיים רבים ניתן לתת הוראות כאלו, אשר מגבילות הפסדים כאשר התנודתיות של ניירות הערך גבוהה מדי.
השקעה במדד דרך תעודות-סל תורמת למיתון הירידות בתיק במקרה של מפולת. זו בעצם תוצאת הביזור של התיק המושגת באמצעות תעודות-סל. במקרה של מפולת, הדבר מקנה לבעל התעודה יותר זמן למכור. הסחירות הגבוהה בתעודות-סל ומחויבות עושי-השוק אף מונעות מצב בו חסרים קונים.
אם בכל זאת אתם מאוכזבים זכרו כי בורסה יורדת זה דווקא חדשות טובות. אחרי מפולות נוצרות הזדמנויות קניה מצוינות.

שלח תגובה