הבדלים בין תעודות סל ישראליות על אותו המדד

ירון קאופמן, 25 אפר' 2006

המשקיע הישראלי אשר מעוניין לרכוש תעודות-סל ישראליות על מדדים ישראליים מובילים, ימצא עצמו מתלבט בבואו להחליט איזו תעודה לרכוש כאשר מדובר באותו המדד בדיוק. בהשוואת 4 תעודות הסל הישראליות על מדד ת"א 25 (מבט ת"א 25, קסם ת"א 25, תאלי ת"א 25, תכלית ת"א 25). כל התעודות מציעות 0% דמי ניהול, מדיניות דיבידנד זהה, דירוג אשראי זהה לחלקן (של חברת מידרוג) וכמובן מיסוי זהה. מעל דפי המדיה מתפארים מנהלי התעודות במרווחי קנייה ומכירה מצומצמים יותר ובגיבוי טוב יותר של חברת-האם, אך הם אינם מציגים באתרי האינטרנט שלהם ראיות כמותיות לכך. תעודת הסל הישראלית, מהגדרתה, חייבת לעקוב אחרי המדד המתאים, אך אינה חייבת להחזיק בנכסי הבסיס של המדד (בניגוד למודל ה – ETF בארה"ב). המנפיקות הישראליות מצהירות על יחס נכסים להתחייבויות מוגדר ומגבות עצמן באמצעות מזומן, מק"ם, אג"ח, נכסי הבסיס של המדד ושימוש רב בנגזרים. בגיבוי כזה קיימים סיכונים לכשל תפעולי, אשר עשויים להביא לחדלות-פרעון. הרשות לניירות ערך הזהירה מפני הסיכונים הללו בספטמבר 2005. במילים אחרות, היא מעידה שאין בשיטה הקיימת מספיק איזון ובלמים אשר יגנו על המשקיעים. חברת מעלות, שטרם החלה לדרג תעודות-סל, מעידה במאמר באתר האינטרנט שלה כי לאחר בחינת מאפייני המנפיקות הישראליות היא מצאה "הבדלים מהותיים" ביניהן בנושא הלימת ההון העצמי להתחייבויות התעודה, מידת הליברליות של מדיניות ההשקעה, קיום פוליסות ביטוח, נוהלי הדיווח והבקרה, מקצועיות המנהלים ומערך המחשוב. נכון להיום, יהיה מדובר בכלי היחיד (המתיימר לאובייקטיביות) אשר יצביע על הבדלים ויוכל לשמש את המשקיע בקבלת החלטה מושכלת.

שלח תגובה