PZJ – תעודת-סל חדשה המבוססת על מדד מבוסס מודל

ירון קאופמן, 4 אפר' 2006

כל מתכנת מתחיל מכיר את הביטוי ”if“. אם תנאי מסוים קורה – תבוצע פעולה מוגדרת. תעודת הסל החדשה PZJ או PowerShares Zacks Small Cap Portfolio, קונה עד 250 מניות של חברות קטנות אם אלו דיווחו על רווחים רבעוניים הגבוהים מציפיות האנליסטים. במילים אחרות, התעודה מכילה חברות שהפתיעו את ציפיות השוק. במובן זה, התעודה היא אקטיבית-למחצה, בניגוד לרוב תעודות הסל הקיימות כיום, העוקבות אחרי אינדקס באופן פאסיבי. למה למחצה ? מכיוון שהפעולות נעשות על פי מודל מובנה וללא הפעלת שיקול דעת מוטה. התעודה מבוססת על המדד Zacks Small Cap, אשר מאופיין בתנודתיות רבה יחסית. היתרון בשימוש בתעודה הוא המהירות הרבה שבה היא מתעדכנת. המודל מבוסס על ההנחה שמחירי המניות של החברות הקטנות, אותן פחות אנליסטים מסקרים, יגלמו פחות מהר את אפקט ההפתעה, ולכן קנייה מהירה של מניותיהן תכה את השוק (המדד אליו משווים את הביצועים במקרה זה הוא S&P Small Cap). ההנחה הזו מנוגדת כמובן לתיאוריית השוק היעיל המפורסמת. תעודת-הסל קונה את המניות המרכיבות אותה במשקל שווה. התעודה עלתה ב – 3.9% מאז הנפקתה ב – 16 לפברואר 2006.

שלח תגובה